ΕΠΙΤΗΒΕΝΝΙΟ

Είναι συνήθως από σατέν ύφασμα (αυτό συνίσταται( με το έμβλημα του ιδρύματος κεντημένο μπροστά ή πίσω ανάλογα με το σχέδιο. Σε πανεπιστήμια και ιδρύματα που διαθέτουν πολλά και διαφορετικά τμήματα το χρώμα ή και το σχέδιο του επιτηβεννίου αλλάζει προκειμένου να υπάρχει διαφοροποίηση των τμημάτων. Όσον αφορά στα επιτηβέννια των επίκουρων καθηγητών, προσαρμόζονται χρωματικά στα χρώματα των ανωτέρων, έχουν κεντημένο το έμβλημα και φορούνται συνήθως στον αριστερό ή δεξί ώμο της τηβέννου.

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 web-idea.gr.